CALDERERIA PESADA

Per als serveis de caldereria pesada disposem de medis d’elevació de fins a 32 Tn.

També tenim corbadores de xapa de grans dimensions.

caldereria pesada
exemple de caldereria pesada