Recam Laser que es CNC

CNC: Què és i com funciona