Plegat CNC

Per a realitzar el plegat CNC, realitzem el previsualitzat de la peça final gràcies a l’ús del CAD 3D. Aquest mètode ens permet comprovar offline com serà el resultat del procés. Així podem realitzar els canvis i modificacions que siguin necessaris per aconseguir un producte amb totes les garanties de qualitat necessàries.

Objectiu:

Aconseguir una peça final òptima, reduint el cost i sense tenir que passar per una fase de proves. La nostra llarga trajectòria en el sector ens permet poder fabricar tot tipus d’utillatges especials per al plegat de xapa, tubs, perfils o conformat de xapa, inclús per a les peces de geometria especial.

Amb la tecnologia CNC podem realitzar la repetició de treballs, amb molta més precisió i la reducció de preparació de la màquina, d’aquesta manera aconseguim proporcionar el material final en el temps adient i reduint els costos de fabricació de la peça.