Política de qualitat

RECAM LÀSER és una empresa dedicada a la planxisteria industrial de precisió, fabricant peces destinades a diversos sectors, destacant-ne l’automobilístic i el ferroviari.

Mitjançant la present política la Direcció de RECAM LÀSER pretén transmetre els principis bàsics que guien el comportament del personal i activitats que l’empresa realitza:

1.- Considerem la Qualitat com un dels pilars fonamentals de l’estratègia empresarial.

2.- Entenem la Qualitat com la satisfacció de les necessitats i expectatives, no només dels clients, sinó també d’altres parts interessades com proveïdors i el personal de l’empresa.

3.- Treballem per l’augment de la nostra imatge de marca assolida mitjançant l’acompliment dels següents requisits:
·       Taxa de servei excel·lent.
·       Ús de tecnologies d’avantguarda dins del sector.
·       Enginyeria de valor afegit.
·       Solucions integrals.

4.- Tenim un ferm compromís amb la millora contínua com a principi bàsic de competitivitat.

5.- Ens comprometem amb acomplir amb tots els requisits de les parts interessades inclosos els legals i reglamentaris.

Aquests aspectes es materialitzen en la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat i la fixació d’uns objectius de la Qualitat que permeten el desenvolupament d’aquesta política.

Document original: