Fosa d’alumini

Fosa alumini Recam Làser

La fabricació de peces per fosa d’alumini és l’element complementari per aconseguir obtenir formes complexes o amb les que es podria desaprofitar una gran quantitat de material, o bé, realitzar processos costosos per aconseguir-les.

Disposem de fosa per gravetat per a peces petites i mitjanes. Oferim un servei complet,  des del disseny inicial fins a l’acabat de les peces, passant per la realització dels motlles. D’aquesta manera realitzem tot el procés fins a obtenir la peça totalment acabada.