CALDERERIA PESADA

caldereria pesada

Per als serveis de caldereria pesada disposem de medis d’elevació de fins a 32 Tn.

També tenim corbadores de xapa de grans dimensions.

caldereria pesada
exemple de caldereria pesada

CALDERERIA PESADA I ESTRUCTURES

Caldereria Pesada i Estructures

A Recam Làser també dissenyem i fabriquem solucions innovadores i d’alt valor afegit relacionades amb el disseny, la fabricació i el muntatge d’estructures metàl·liques i caldereria.

A la nostra factoria de Córdoba oferim la solució a les necessitats de caldereria pesada i muntatge d’estructures.

factoria córdoba
Factoria de Córdoba