Avantatges de la soldadura robotitzada

La realització de treball de soldadura és una feina que a Recam Làser desenvolupem habitualment i amb les tècniques tradicionals. D’altra banda, amb l’objectiu d’oferir un millor servei a tots els nostres clients també disposem del servei de soldadura robotitzada.

La diferència és que aquesta tècnica ens permet oferir avantatges als nostres clients, especialment en quant a la velocitat en que podem realitzar les seves comandes.

Entre aquests avantatges podem destacar:

 • Elevat rendiment.
 • Més dinamisme .
 • Reducció del temps de producció i per tant de les despeses.
 • Qualitat millorada.

A Recam Làser disposem de tres certificacions per homologar els nostres treballs relacionats amb la soldadura: 15085-CL1, 3834 i 1090. Un altre element més per proporcionar una millor qualitat i aconseguir acostar-nos més a l’excel·lència en els serveis que oferim al sector industrial i a tots els clients que decideixen confiar en els nostres tècnics i enginyers per assolir els seus objectius.

A més, realitzem tot tipus de soldadures emprant diferents tècniques per proporcionar el resultat més òptim:

 • Soldadura làser:
  Utilitzant el làser per a fondre els materials.
 • Soldadura a l’arc:
  Tant freda (CMT), com tradicional (TIG-MIG-MAG).
 • Soldadura oxiacetilènica (a la flama):
  Mitjançant la flama d’un gas acetilè que entra en combustió amb l’oxigen.
 • Soldadura per resistència:
  Escalfant els materials fins a aconseguir la temperatura adient per a la fusió.

Independentment de les tècniques tradicionals emprades, la soldadura robotitzada ens permet afegir les avantatges anteriorment esmentades, al resultat final que podem oferir a tots els clients.

En definitiva, l’objectiu d’aquest sistema de treball és permetre que els clients puguin gaudir de les peces elaborades en un temps menor a l’habitual, amb la màxima precisió i amb la possibilitat d’avançar-nos a les seves necessitats per desenvolupar els seus projectes.