La soldadura d’alumini a Barcelona

L’alumini és un del elements metàl·lics més utilitzats en els nostres dies, no només en entorns de construcció, sinó també en l’àmbit industrial. De fet, existeix un ampli ventall de peces, motllos i components pensats per garantir el bon funcionament d’una màquina o com a element per tancar un disseny fabricats amb alumini.

A Recam Làser, tenim una llarga trajectòria en la soldadura d’alumini a Barcelona i el tractament d’aquest suport ens permet oferir la solució personalitzada més adient per als nostres clients.

De fet, entre els nostres serveis de soldadura d’alumini a Barcelona, compten amb les certificacions adients tant per als nostres soldadors com per als treballs que realitzem. Així garantim la qualitat dels nostres processos amb les certificacions 15085-CL1, 3834 i 1090.

Tenint en compte les necessitats del projecte, oferim el servei de soldadura de manera manual o robotitzada. Per oferir el millor resultat i amb les solucions de disseny més adients a cada plantejament.

Oferim la possibilitat de realitzar diferents tipologies de soldadura:

 • Làser:
  Fent servir un feix de làser per fondre els materials que volem unir i acoblar dues o més peces.
 • A l’arc:
  Mitjançant els sistemes tradicionals TIG-MIG-MAG o bé a través de la soldadura freda, el CMT.
 • Per resistència:
  Escalfant els materials fins aconseguir la seva temperatura de forja o fusió.
 • Oxiacetilènica:
  Mitjançant l’escalfor d’una flama obtinguda per la combustió d’un gas acetilè amb l’oxigen.

En definitiva, la soldadura d’alumini a Barcelona, ens permet oferir múltiples solucions a les necessitats de cada client, amb la possibilitat de personalitzar-les i obtenir un resultat òptim. On la qualitat i l’eficàcia es donen la mà per garantir la millor manera de donar servei a tots els projectes que els clients ens confien.

Per Recam Làser, la importància de la qualitat en el resultat i també en el servei, és l’eina que ens ha permès arribar a un ampli ventall d’indústries i empreses. Oferint la nostra maquinària i els nostres coneixements per garantir l’excel·lència en el resultat.