CALDERERIA PESADA

caldereria pesada

Per als serveis de caldereria pesada disposem de medis d’elevació de fins a 32 Tn.

També tenim corbadores de xapa de grans dimensions.

caldereria pesada
exemple de caldereria pesada

Impressió 3D

Impressió 3D

La impressió 3D o procés de fabricació additiva permet la creació d’objectes tridimensionals a partir de la superposició de capes successives de material.

A Recam Làser oferim servei d’impressió 3D tant en plàstics com en metalls.

Aquesta tecnologia és ideal per a la fabricació de prototips funcionals, de dissenys complexes i per la simplificació d’acoblaments de varies peces amb gran precisió.