El tall per aigua: una tècnica diferent al làser

El tall per aigua és una de les múltiples tècniques que fem servir a Recam Làser per garantir la precisió al resultat i sobre tot, el bon funcionament dels elements que fabriquem. Es tracta d’una tècnica especialment pensada per a materials que per les seves característiques no poden estar sotmesos a temperatures elevades i per tant, no poden rebre l’aplicació de làser o altres tècniques que facin augmentar la seva temperatura fent malbé els materials originals.

En què consisteix el tall per aigua?

Tal i com hem explicat anteriorment, el tall per aigua és un procediment en fred. Això permet que molts materials puguin ser manipulats i dissenyats mitjançant aquesta tècnica. El procediment consisteix en diverses fases:

 • Un cop dissenyat el producte, es vincula amb el programa de la màquina de tall per aigua.
 • Seguidament, es fa servir la màquina de tall per aigua pròpiament, cercant el disseny que cal realitzar i establint els paràmetres específics pel tractament del material concret al que donar forma.
 • A partir d’aquí, en funció del tipus de material, s’estableix la pressió (major o menor) i si cal afegir o no l’abrasiu al raig d’aigua a pressió que permetrà realitzar els talls en el material que sigui necessari crear.

Avantatges i desavantatges del tall per aigua

Aquesta tècnica ens permet oferir certes avantatges sobre molts materials:

 • Procés sense aportació d’escalfor.
 • No hi ha resistència residual.
 • No genera contaminació.
 • Comparat amb altres sistemes de tall, no afecta altres zones del material treballat.

Per altra banda, també estableix alguns desavantatges que cal tenir en compte a l’hora d’escollir aquesta tècnica per elaborar el component que el client necessita:

 • Profunditat de tall limitada.
 • És una maquinària molt costosa.
 • Necessita més espai per a la instal·lació de la maquinària.
 • És una tècnica que requereix més temps que el tall per làser, per exemple.

Tot i que és una tècnica que inicialment pot no ser considerada, a Recam Làser sempre oferim la millor solució per aconseguir el millor resultat per als nostres clients. Esperem que amb aquest contingut conegueu una mica millor aquest procediment.

Perquè a Recam Làser pensem que si es pot dissenyar es pot fabricar.